Nevenka Lipovac

Nevenka Lipovac plesni klub Pinokio

Nevenka Lipovac, tajnik Pinokio kluba – rođena je u Egiptu, djetinjstvo je provela u Nici, a od 1960. do 1972. život provodi u Rijeci uz košarku, gajeći ljubav prema sportu.
Francuski joj je materinji jezik, a hrvatski je naučila tek s 11 godina. U Rijeci je završila prvi stupanj Ekonomskog fakulteta. Aktivno se služi francuskim, talijanskim, engleskim i hrvatskim jezikom.
Od 1972. život ju vodi u Zagreb, a radni vijek provodi u Zagrebačkoj banci kao direktorica na nerezidentima sve do prijevremene mirovine.
Ljubav prema sportu prenijela je na kćeri, Sabinu i Larisu koje su ritmičku gimnastiku trenirale 14 godina u GD Maksimir Zagreb. Uz njih, puno je naučila o ritmičko-sportskoj gimnastici, a bila je i dugogodišnji član te tajnik kluba ritmičko-sportske gimnastike, GD Maksimir Zagreb.
Sabina Nujster i Larisa Navojec bile su dugogodišnje prvakinje Hrvatske u ritmičko-sportskoj gimnastici.
Nakon dolaska u mirovinu, nastavlja njegovati ljubav prema sportu i ritmici, 2005 god. osniva i vodi Pinokio klub za djecu gdje nastavlja prenositi djeci i mladima ljubav prema sportu i umjetnosti, ritmici i plesu.